Chiến dịch “Vệ sinh pin miễn phí” dành cho khách hàng cũ là sự kiện được tổ chức định kỳ nhằm chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ và mua sản phẩm tại POSOTEC từ ngày 01/06/2020 và đã kết thúc 10/06/2020. Thông qua đó, chúng tôi có cái nhìn tổng quan về nhu cầu, mong muốn của khách hàng, hiểu được mức độ hài lòng của khách hàng, và khả năng đáp ứng của Công ty POSO về đáp ứng dịch vụ.