Khảo sát vị trí lắp đặt là một trong các giai đoạn quan trọng để thiết kế thành công hệ thống mặt trời, xác định địa điểm của bạn liệu có thích hợp cho hệ thống năng lượng mặt trời không. Thông qua các phương pháp  thích hợp để lặp đặt hệ thống năng lượng mặt trời đảm bảo chi phí hợp lý và hiệu suất hệ thống ở mức cao nhất có thể.

Mỗi năm, một lượng lớn năng lượng bị lãng phí do không có phương pháp hiệu quả trong việc lưu trữ và sử dụng một cách hiệu quả. Nhưng trong nhiều trường hợp, việc tạo ra điện lại phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết như năng lượng mặt trời và gió. Đôi khi điện được sản xuất ra dư thừa, nhưng đôi khi lại không đủ cho nhu cầu người sử dụng, đó là lúc cần đến các phương pháp lưu trữ tái tạo năng lượng điện.

Mỗi năm, một lượng lớn năng lượng bị lãng phí do không có phương pháp hiệu quả trong việc lưu trữ và sử dụng một cách hiệu quả. Nhưng trong nhiều trường hợp, việc tạo ra điện lại phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết như năng lượng mặt trời và gió. Đôi khi điện được sản xuất ra dư thừa, nhưng đôi khi lại không đủ cho nhu cầu người sử dụng, đó là lúc cần đến các phương pháp lưu trữ tái tạo năng lượng điện.