Công ty TNHH Kỹ Thuật POSO – POSOTEC Co., LTD là một trong những Tổng Kho năng lượng mặt trời hàng đầu tại khu vực Đà Nẵng nói riêng và toàn Việt Nam nói chung với cương vị là nhà phân phối, đại diện của các hãng sản xuất dẫn đầu trên thị trường: ABB, RECOM, KEHUA, TRINASOLAR,…