LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA POSOTEC – UFORCE VÀ ATI – CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ
✅Ngày 09/10/2021, Công ty TNHH Kỹ thuật POSO, UFORCE và ATI chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về việc triển khai chiến lược đào tạo nhân sự tại POSOTEC.
✅Sự kiện này sẽ tạo tiền đề để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn kết hợp tác giữa UFORCE – ATI và POSOTEC, đánh dấu sự kết nối hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch phát triển tương lai tương xứng tiềm lực của hai bên.

Trả lời

All in one