Lễ ký kết giữa Công ty TNHH Kỹ thuật POSO và công ty Cổ phần Hùng Phước E&C

Chúc mừng Lễ ký kết giữa Công ty TNHH Kỹ thuật POSO và công ty Cổ phần Hùng Phước E&C đã diễn ra thành công tốt đẹp
#POSOTEC #HUNGPHUOC #HỢPTÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.