Hòa chung trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2023), POSOTEC gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực lời chúc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trải qua 69 năm xây dựng và phát triển, ngành Điện lực Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nhờ những nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực, hiện nay, hệ thống điện quốc gia đã đáp ứng được nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

Ngành Điện lực Việt Nam đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể vào GDP của cả nước. Bên canh đó, ngành Điện lực cũng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

Một lần nữa, chúc cho ngành Điện lực Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Trả lời

All in one