Group đối tác POSOTEC – SAVINA- OSUMI – MACNICA
Tại cuộc gặp, Đối tác OSUMI và MACNICA đã đề xuất các giải pháp về năng lượng cụ thể là Bộ lưu trữ ESS, và giải pháp EMS trong các Ban quản lý các cụm công nghiệp hướng đến Quỹ JCM của Bộ TNMT Nhật. Nhằm hỗ trợ các Đầu tư giảm chi phí đầu tư ban đầu trong các dự án Năng lượng tái tạo.
#HỢPTÁC #POSOTEC #SAVINA #OSUMI #MACNICA

Trả lời

All in one