Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam ( CEM ) trở thành Đối tác chiến lược với Công ty TNHH Kỹ thuật POSO

Chúc mừng Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam ( CEM ) trở thành Đối tác chiến lược với Công ty TNHH Kỹ thuật POSO
POSOTEC năm 2022, đồng đội mới, sứ mệnh mới

#POSOTEC #HỢPTÁC #CEM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.