Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Thông báo gửi các Tổng công ty Điện lực, Công ty Viễn Thông Điện lực và Công nghệ Thông tin về giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2024.
Cụ thể, Thông báo số 114/EVN-KD+TCKT, ngày 05/01/2024 của EVN về giá mua điện từ các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2024 như sau:

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017, Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Công Thương về cơ chế khuyến khích phát triển các hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam giai đoạn từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Công Thương về cơ chế khuyến khích phát triển các hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2020;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo giá mua điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà như sau:
  • Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2019: giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trong năm 2024 là 2.231 VNĐ/kWh (tương đương 9,35 UScents/kWh).
  • Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020: giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trong năm 2024 là 1.999 VNĐ/kWh (tương đương 8,38 UScents/kWh).
Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại Thông báo số 409/TB-NHNN ngày 29/12/2023 áp dụng cho ngày cuối cùng của năm 2023 là: 01 USD = 23.866 VNĐ.

Trả lời

All in one