CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI RECOM

Chính sách bảo hành tấm pin năng lượng mặt trời Recom áp dụng cho dòng sản phẩm tấm pin mono năng lượng mặt trời ( RCM-410-6MF, RCM-450-6MF)

Pin năng lượng mặt trời Recom 410W

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CÓ THỜI HẠN TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hãng RECOM đảm bảo rằng sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời được nêu trên, ngoài các đầu nối điện một chiều và dây cáp lắp ráp tại nhà máy, không có khuyết tật lớn về vật liệu và tay nghề ngoại trừ việc cài đặt, ứng dụng, sử dụng và bảo trì không đúng cách.

Bất kỳ sự thay đổi ngoại hình nào của các sản phẩm module pin năng lượng mặt trời, bao gồm bất kỳ sự thay đổi màu sắc, mài mòn, xước, oxy hóa và mài mòn cơ học, v.v. hoặc bất kỳ thay đổi nào liên quan đến hoặc do hao mòn bình thường theo thời gian có thể xảy ra sau ngày bắt đầu bảo hành, sẽ không áp dụng bảo hành.

Hãng Recom sẽ bảo hành vật lý tấm pin năng lượng mặt trời 15 năm ( 1 đổi 1 ) 

Pin năng lượng mặt trời Recom 450W

BẢO HÀNH HIỆU SUẤT CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG (THEO ĐƯỜNG BIỂU ĐỒ)

Trong thời gian 25 năm kể từ ngày bắt đầu bảo hành, RECOM bảo đảm rằng việc giảm hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời mono sẽ không vượt qua 2%  trong năm đầu, và sau đó là khoảng ≤ 0.6% mỗi năm. Hiệu suất tối thiểu sẽ đạt được khoảng ≥ 83.6 % công suất tối đa trong năm thứ 25 sau ngày bắt đầu bảo hành.

Mức tổn thất sản lượng điện thực tế sẽ được so sánh với công suất ra danh định, như được chỉ rõ trong bảng dữ liệu có liên quan và được đo bằng các kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn (STC).

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tổn thất sản lượng điện cao hơn mức cho phép nào và do RECOM xác định do lỗi chất liệu hoặc lỗi của tay nghề, RECOM sẽ thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm pin năng lượng mặt trời bị hỏng hóc.

LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN BẢO HÀNH PIN ĐIỆN MẶT TRỜI

Bảo hành có thời hạn và bảo hành hiệu suất chuyển đổi năng lượng không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm pin năng lượng mặt trời của RECOM có những đặc điểm sau:

– Lạm dụng, cài đặt không đúng cách hoặc ứng dụng và không tuân thủ hướng dẫn cài đặt tấm pin điện năng lương mặt trời của nhà sản xuất Recom.

– Tấm pin năng lượng trời mono bị thiệt hại do vận chuyển.

– Sửa chữa hoặc thay đổi bởi một kỹ thuật viên không được RECOM chấp thuận.

– Điều kiện môi trường quá khắc nghiệt, sét đánh, lũ lụt, hỏa hoạn, hành động của bên thứ ba hoặc các sự kiện khác.

– Thiệt hại do các điều kiện môi trường, bao gồm điện áp không đúng, điện tăng, mưa axit, môi trường biển, và các yếu tố ô nhiễm, ăn mòn bên ngoài vv..

– Thiệt hại do tiếp xúc với môi trường cực nóng và ẩm.

– Các trường hợp bất khả kháng.

Các chế độ bảo hành không bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc lắp đặt hoặc tháo bỏ các sản phẩm pin năng lượng mặt trời.

Đọc thêm:

TẤM PIN RECOM 410W ( RECOM MONO HALF-CUT CELL 410W )

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TIÊU CHUẨN TIER1

SO SÁNH GIỮA PIN RECOM MONO 360W VÀ RECOM MONO 410W

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SOLAR HÒA LƯỚI

SƠ ĐỒ ĐƠN TUYẾN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Trả lời

All in one